Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Svedala IF
Årsmöte Svedala IF 2019
2018-12-29 10:51
Styrelsen i Svedala IF kallar härmed till årsmöte.
Söndag 27/1 - 2019 kl 15.00 i klubbstugan på Aggarpsvallen.
Förslag till föredragningslista finns här nedan.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Mailas till ordforande@svedalaif.se. Motionerna kan även lämnas till klubbchefen på kansliet vid Aggarpsvallen. Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr 20/1 - 2019 i klubbstugan på Aggarpsvallen.

Styrelsen i Svedala IF

 

Dagordning

Vid årsmötet 2018-01-27 kl 15.00 på Aggarpsvallen

1.        Fastställande av röstlängd för mötet

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.        Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

           skall justera mötesprotokollet

4.        Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

5.        Fastställande av föredragningslista

6.        Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning (resultat- och               

           balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

7.        Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2018

8.        Fastställande av resultat- och balansräkning

9.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.      Fastställande av medlemsavgifter

11.      Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

12.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a)        Styrelsen föreslår att pkt ”3.5 Ärende vid årsmötet” i stadgarna ändras under 13d) till följande                       lydelse: ”en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år”.

b)       Information om nybyggnad av klubbstuga.

 

13.    Val av

 a)     ordförande i styrelsen för ett år

 b)     halva antalet ledamöter för en tid av två år

 c)     en suppleant i styrelsen för en tid av ett år

 d)     en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år

 e)     två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande

14.   Eventuella övriga frågor som anmälts under pkt. 5. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

                    

 Nyhetsarkiv
BILBINGO 29/52019-05-24 13:32
2019-04-15 10:01
2019-04-01 12:50
Lyckad höstlovscamp!2018-11-07 17:53
Lyckad Tjejdag!2018-10-16 19:47
HÖSTLOVSCAMP 2018-10-15 08:46
Idrottens dag i Svedala2018-09-12 10:07
En dag på Bilbingot2018-07-15 20:01
Sponsorhuset2018-06-25 09:56
Helgens hemmamatcher!2018-06-06 09:38
Bilbingo även 6/62018-05-31 09:40
Helgens hemmamatcher2018-05-28 17:49
Helgens hemmamatcher2018-05-23 11:58
Helgens hemmamatcher2018-05-17 16:33
Paprikaloppet den 13 maj2018-04-25 08:47
Bilbingo 20182018-04-08 17:56
BILBINGO2018-04-04 12:01
DM-matcher lottade idag2018-03-21 15:46
Talang eller tur? 2018-01-23 15:42
SIF-HÄFTET är klart2017-09-15 10:56
SIF-Cupen 20172017-06-27 14:51
SIF-Cupen 20172017-05-19 09:06
Tack2017-01-30 09:22
 
SPONSORER
STÖTTA SVEDALA IF