Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Svedala IF

Fyra Svedala-lag i DM
2020-01-23 12:34
Lottningen till gruppspelet i DM är nu klar. Svedala IF representeras i år i form av Herrlaget, Juniorlaget, F14 och P14.
Svedala IF samarbetar med Locker Room Talk
2020-01-21 08:07

I vintras var P08 och P05 de första lagen i Svedala IF som arbetade tillsammans med Locker Room Talk kring frågor om jämställdhet och attityder. Under januari – mars är det är det nu P09 och P06:s tur att genomföra samma utbildning.

Premiärupplagan av Knattespelen avklarad
2020-01-20 12:48
I söndags var det full fart i Aggarpshallen när vi arrangerade premiärupplagan av Knattespelen för pojkar födda 2013.
ÅRSMÖTE i SVEDALA IF
2020-01-17 11:46
Styrelsen i Svedala IF kallar härmed till årsmöte.

Söndag 9/2-2020 kl 15.00 i klubbstugan på Aggarpsvallen.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
Dessa mailas till ordförande@svedalaif.se eller lämnas till klubbchefen på kansliet vid Aggarpsvallen.
Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr 2/2 i klubbstugan på Aggarpsvallen.

Nedan följer föredragningslista till årsmötet:Dagordning

Vid årsmötet 2020-02-09 kl 15.00 på Aggarpsvallen

 

1.       Fastställande av röstlängd för mötet

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

   skall justera mötesprotokollet

4.       Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

5.       Fastställande av föredragningslista

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning (resultat-   och               

   balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2019

8.       Fastställande av resultat- och balansräkning

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.    Fastställande av medlemsavgifter

11.    Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

12.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a)       Styrelsen föreslår att pkt 3.6 i stadgarna kompletteras enligt följande: ”ordförande, ledamöter och suppleant i styrelsen är inte valbara till valberedningen.”

b)     Information om nybyggnad av klubbstuga.

 

13.  Val av styrelse och revisorer 2020

           a)   ordförande i styrelsen för ett år

           b)   halva antalet ledamöter för en tid av två år

           c)   en suppleant i styrelsen för en tid av ett år

           d)   en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år

           e)   två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall                  

                 utses till ordförande

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under pkt. 5. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 


Stötta Svedala IF via Sponsorhuset!
2020-01-16 13:01

Hej!
 
Stort tack till alla er som har börjat använda Sponsorhuset när ni handlar eller bokar hotell på nätet. På Sponsorhuset finns över 600 kända nätbutiker. Varje köp som du gör ger pengar både till dig själv och Svedala IF. Inget blir dyrare för dig som handlar.
 
Nu har Sponsorhuset samlat allt du behöver veta för att komma igång i deras Bonusstege. Går du igenom stegen så stödjer du Svedala IF med upp till 50 kr och du själv får en biobiljett.

Kom igång med Bonusstegen här: https://www.sponsorhuset.se/svedalaif/intro

Tipsa gärna era vänner och bekanta.  

Nystart för Boll&Lek 2020-01-26
2020-01-14 09:40
Hej !

Söndagen den 26 Januari startar vi Boll & Lek igen.
Tid: 09.00-10.00 Marbäckshallen

Varmt Välkomna !
Nyheter från våra lag
F-05/06, 27/01 09:02 
Boll och lek, 14/01 09:20 
Oldboys, 12/01 19:02 
Oldboys, 12/01 16:21 
 
SPONSORER
STÖTTA SVEDALA IF