Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Svedala IF

Aktuellt

Välkommen!

Vill du börja spela, bli stödmedlem, ledare, ideell kraft eller kanske sponsor?

Insamling

Rosa matchtröjor för att uppmärksamma Cancerforskningen

Nyheter
Anmälan öppen för SIF-Cupen för Flickor födda 09/010 & Pojkar Födda 2010
2019-01-01 20:24
Nu är anmälan öppen till SIF-Cupen för F09/010 och P010 som går av stapeln söndagen den 17:e mars 2019 i nya Aggarpskolan.
Årsmöte Svedala IF 2019
2018-12-29 10:51
Styrelsen i Svedala IF kallar härmed till årsmöte.
Söndag 27/1 - 2019 kl 15.00 i klubbstugan på Aggarpsvallen.
Förslag till föredragningslista finns här nedan.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Mailas till ordforande@svedalaif.se. Motionerna kan även lämnas till klubbchefen på kansliet vid Aggarpsvallen. Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr 20/1 - 2019 i klubbstugan på Aggarpsvallen.

Styrelsen i Svedala IF

 

Dagordning

Vid årsmötet 2018-01-27 kl 15.00 på Aggarpsvallen

1.        Fastställande av röstlängd för mötet

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.        Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

           skall justera mötesprotokollet

4.        Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

5.        Fastställande av föredragningslista

6.        Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning (resultat- och               

           balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

7.        Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2018

8.        Fastställande av resultat- och balansräkning

9.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.      Fastställande av medlemsavgifter

11.      Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

12.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a)        Styrelsen föreslår att pkt ”3.5 Ärende vid årsmötet” i stadgarna ändras under 13d) till följande                       lydelse: ”en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år”.

b)       Information om nybyggnad av klubbstuga.

 

13.    Val av

 a)     ordförande i styrelsen för ett år

 b)     halva antalet ledamöter för en tid av två år

 c)     en suppleant i styrelsen för en tid av ett år

 d)     en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år

 e)     två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande

14.   Eventuella övriga frågor som anmälts under pkt. 5. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

                    

 


Klubbchefen har ordet: november och december
2018-12-21 18:01
Då har vi kommit fram till årets sista månad och det är idag endast tre dagar kvar till julafton. Som det varit de senaste åren har vi återigen regn och rusk istället för snö och vintersol, vilket jag hade föredragit men väder och vind rår ingen av oss på.
LYCKLIG VINNARE AV BILEN I VÅRT JUBILEUMSLOTTERI
2018-12-10 15:10
Idag 10/12 hade jag äran att få dela ut nyckeln till vinnaren av bilen i vårt jubileumslotteri.
Vinnaren heter Mathias Thorstensson och är bosatt i Svedala.
Vinstlotten såldes av en spelare i vårt juniorlag och Mathias är morbror till honom.
Jag frågade hur han reagerade när han insåg att han vunnit bilen.
- Naturligtvis blir man glad men man hade ingen tanke på att man skulle vinna. Det blev en fin julklapp.

Vi från Svedala IF tackar Mathias för hans stöd med att köpa denna lott och visst gav det utdelning.
Vi vill även passa på att tacka alla övriga köpare av dessa lotter.

Marie

DRAGNINGSLISTA JUBILEUMSLOTTERIET
2018-11-30 05:40
DRAGNINGSLISTA JUBILEUMSLOTTERIET

Då har vår kontrollant utsedd av Svedala Kommun gjort dragningarna i vårt jubileumslotteri.
Följande nr har vunnit:

1 st Hyundai i10 aut fabriksny, lottnr: 1678

Presentkort på ICA á 1000 kr har utfallit på

lottnr: 34, 356, 867 och 1450.

Svedala IF säger stort grattis till vinnarna och tackar samtidigt alla som deltagit i detta lotteri.

Vinnarna ombedes kontakta Svedala IF antingen via mail eller telefon. kansliet@svedalaif.se eller 040-402914 så vi kan bestämma när vinsterna ska avhämtas och vad som gäller.

Nyheter från våra lag
F-07/08, 04/01 09:42 
F-05/06, 26/11 11:33 
F-05/06, 19/11 09:24 
P-012, 19/11 08:34 
F-05/06, 12/11 11:23 
F-07/08, 06/11 12:37 
F-05/06, 05/11 10:06 
 
SPONSORER
STÖTTA SVEDALA IF