Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Svedala IF
Drogpolicy
I Svedala IF vill vi bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Droger i olika former är negativt för idrotten.

Svedala IF ställer sig bakom Svedala kommuns mål att minska rökning och alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Naturligtvis att inga ungdomar skall använda dopningsmedel, narkotika eller sniffa.

Genom klubbens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I klubben blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet som klubben ger sitt viktigaste bidrag i kampen mot drogernas skadeverkningar.

Klubbens verksamhet skall självklart uppfattas som en trygg miljö ur drogsynpunkt. Föräldrar skall kunna låta sina barn deltaga i vårt föreningsliv med stort förtroende.

Det innebär att:

  • inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar.

  • inget bruk av dopningsmedel och/eller narkotika accepteras i klubben.

  • en gång per år har en aktivitet tillsammans med ungdomslagen och ledare i samverkan med SISU eller någon liknande för att informera och utbilda i alkohol och drogers skadeverkningar.

Avsteg från drogpolicyn skall omedelbart anmälas till styrelsen.
 
SPONSORER
STÖTTA SVEDALA IF