Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Svedala IF

NYA LEDARE I SVEDALA IF

 

Svedala IF vill hälsa dig varmt välkommen som ledare I vår förening.

 

Vi värdesätter den tid Du kommer att lägga ner gällande detta uppdrag,och till ditt engagemang samt det du kommer att tillföra vår verksamhet och föreningens barn och ungdomar.

 

Detta är saker som du behöver för att starta ditt uppdrag i Svedala IF;

 

Nycklar, taggar

Tillgång och behörighet till SportAdmin samt ledarmail

Ledarkläder

Utdrag från belastningsregistret som du beställer själv via www.polisen.se Tjänster och tillstånd, Belastningsregistret, Begär utdrag, Arbete  med barn i   annan verksamhet än skola och barnomsorg, blankett 442.14. Detta kommer sedan att göras en gång om året i Februari/Mars månad.

Samt via vår hemsida www.svedalaif.se under fliken ”bli medlem” ligger våra dokument som Blå tråden, medlemsavgifter och föräldrainfo samt vår Policy. Det är Ditt eget ansvar att se till att Du förstår dessa, samt verkar för att uppnå dessa riktlinjer tillsammans med övriga tränare och medlemmar i Svedala IF.

Betala din medlemsavgift enligt utsänd faktura

Svedala IF ser gärna att du går utbildningar och vi har som krav att alla ledare ska minst ha den lägsta utbildningsnivån som ledare enligt gällande utbildningsnivå hos Skånes fotbollsförbund.

Svedala IF bekostar dessa utbildningar efter överenskommelse med ungdomsansvarig eller klubbchef.

 

De tre första punkterna beställs genom att du skickar ett mail till kansliet@svedalaif.se med ditt fullständiga namn, personnummer, adress, tel och mail samt vilket lag du ska tillhöra, så registrerar vi dig som ledare i rätt lag.

 

OM du väljer att sluta som ledare

 

Lämna tillbaka nycklar, taggar, ledarkläder samt övrig utrustning om det finns till kansliet.

Tänk på att inte ge era personliga nycklar mm till efterkommande tränare eller kollegor då dessa är registrerade på dig som person och du är ansvarig om dessa skulle komma i fel ägo.

 

Alla ledare i Svedala IF uppmanas till följande: 

När du planerar/genomför något till verksamheten, ställ 2 frågor till dig själv som du bör kunna svara på: 

Varför gjorde jag som jag gjorde? 
Har det jag planerat/genomfört stöd i Policyn? 

Om du känner att du kan svara på båda dessa frågor ger du svaren till den som har synpunkter. Det gör du endast en gång om du känner att du gett så uttömmande svar att du inte har mer att tillägga. Skulle personen ifråga inte vara nöjd hänvisar du till ungdomsansvarig och avslutar samtalet. 

Synpunkter på verksamheten? - Spelare 

Som spelare pratar man först och främst med sin huvudtränare. Ledarna ska se till att hitta rutiner för hur spelare ska kunna uttrycka synpunkter på verksamheten. Spelarna måste lära sig att använda dessa rutiner på rätt sätt. Rutiner och ett öppet ledarskap gynnar alla och utvecklar alla. Dessutom innebär det att spelarna får möjlighet att ta större ansvar! 

Synpunkter på verksamheten? - Ledare 

De personer som har synpunkter på verksamheten i sin egen grupp tar dessa först och främst med huvudansvarig eller huvudtränare beroende på ämne. Detta görs via ett personligt samtal vid lämpligt tillfälle. Detta för att undvika missförstånd. Om det inte räcker så kalla till möte med övriga ledare för att lösa synpunkten. Försök lösa problem i gruppen först. Använd U-ansvarig som rådgivare. Om det känns nödvändigt kalla U-ansvarig till mötet. Om inte, kom ihåg att informera U-ansvarig efter mötet vad ni kommit överens om. 

Synpunkter på verksamheten? - Föräldrar 

De personer som har synpunkter på verksamheten i ”sin” grupp tar dessa först och främst med huvudansvarig. Detta görs via ett personligt samtal vid lämpligt tillfälle. Mail, sms, telefon eller annat är inte att rekommendera. Detta för att undvika missförstånd. 

Om inte huvudansvarig kan ge svar direkt kan det bli så att hen pratar med övriga (eller enstaka) ledare i gruppen och återkommer med svar. Är man inte nöjd med svaret som utomstående återstår att prata med ungdomsansvarig. 

Detta är enda sättet som är acceptabelt att ha synpunkter på. Skulle man tycka att man inte får gehör för sitt resonemang finns möjligheten att själv ta på sig en ledarroll för att kunna påverka. 

Synpunkter på verksamheten i stort lämnas till ungdomsansvarig eller klubbchef. 

Föräldrar: TÄNK PÅ VAD NI SNACKAR OM – OCH HUR - VID KÖKSBORDSSNACKET!
 
SPONSORER
STÖTTA SVEDALA IF