Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Svedala IF
1920 - 1930
Sent 30-tal. Knästående 2:a fr.v ”Pigge” Sandberg
Ordningsregler 
1921 har tiderna förbättrats något. Oskar Nordh och styrelsen försöker strama upp diciplinen genom att dela ut följande pekpinnar för hur en god SIF:are bör uppträda och agera: 

1. att utan dröjsmål fullgöra sina förpliktelser mot föreningen. 
2. att ej tillåta någon, vare sig föreningsmedlem eller utomstående, att genom vårdslöshet, okynne eller elakhet åstadkomma skadegörelse å föreningens lösegendom eller missprydande av idrottsplatsen. 
3. att vid alla tillfällen, å såväl idrottsplatsen som då han å andra orter representerar idrottsföreningen, genom ett korrekt uppträdande tilltvinga sig själv och föreningen aktning, samt 
4. att intressera vänner och bekanta för att ingå som medlemmar i föreningen. 
Lördagsdans 
En bit in på tjugotalet förbättras levnadsvillkoren i landet och därmed frodas också Svedala IF:s verksamhet. Antalet aktiva och passiva medlemmar stiger kraftigt. Man anlägger en provisorisk dansbana på idrottsplatsen och arrangerar lördagsdans under sommarmånaderna. Det ekonomiska utbytet av denna aktivitet är så bra så att man kan bygga urinkur och bekvämlighetsinrättning, anordna elektrisk belysning och till och med gjuta en dansbana i betong. Framtiden ser ljus ut (senare visade det sig emellertid att man spenderat alltför frikostigt). 

Om fotbollsspelet heter det, något suspekt, att man trots bristerna i lagens organisation haft trägna och energiska utövare. Fotbollskommittén talar mer klarspråk i sin beska rapport som lyder:

"I början av sommaren sökte kommittén att organisera fotbollsspelarna i lag men visade sig detta överstiga kommitténs förmåga på grund av spelarnas brist på sinne för ordning och reda. En följd härav blev att kommittén, vars arbete från en del spelares sida på alla sätt försvårades, så gott som helt miste lust och intresse för sina åligganden." Något år senare heter det att en del spelare "ställa upp i allt annat än god kondition" samt att "framförallt snabbhet och bollbehandling saknats, kraften i sparkarna har man däremot ej kunnat klaga på".

 
SPONSORER
STÖTTA SVEDALA IF